Статистика сайта

Хост сайта

Hosting Ukraine
Главная Статьи Показники готовності до школи дітей шести років (за базовим компонентом дошкільної освіти)

Показники готовності до школи дітей шести років (за базовим компонентом дошкільної освіти)

Фізична  готовність

 1. Розвиненість  рухової  активності  дитини, вміння  оцінити  свою вправність, фізичну вмілість, здатність відчувати  насолоду  від  здорового  тіла, його  спортивність, легкість, рухливість.
 2. Повноцінний  зір та  слух. Вміння  координувати  рухи та зір.
 3. Добре  розвинені м’язи  спини, відсутність  патології  розвитку  хребта.
 4. Врівноваженість  сили  нервових  процесів  збудження  та  гальмування. Вміння  застосовувати  вольові  зусилля  в  різноманітних  ситуаціях.
 5. Розвинена  дрібна  моторика  пальців  рук  та долонь.
 6. Вміння  орієнтуватися  в показниках  свого  здоров’я; володіння  навичками  адекватної  поведінки; знання  засобів  самозбереження  та  самодопомоги.

Інтелектуальна  готовність

 1. Володіння  системою  уяви  про живу та  неживу  природу  та  соціальні явища  згідно  вимог  програми.
 2. Розвиток  діалогічної  та  монологічної  мови, наявність  словникового  запасу  відповідно  даного  віку. Добре  розвинена  звукова  культура  мови.
 3. Наявність  наочно-образного  та  логічного  мислення (в  початковій  стадії  розвитку)
 4. Наявність  творчої  уяви  як  новоутворення  дошкільного  дитинства.
 5. Прояв  допитливості  та  пізнавальної  активності (вміння  та  бажання  задавати  запитання  та  одержувати  відповіді)
 6. Вміння  розуміти  учбову  задачу  та  виконувати  її, відповідно  вимогам дорослого.
 7. Наявність  довільної  уваги  та  добре  розвинених  психічних  процесів (пам'ять, увага, уява, сприймання), необхідних  для  успішного  навчання  в  школі.

Емоційно-вольова  готовність

 1. Наявність  позитивних  емоцій. Адекватність  бажання  відвідувати  школу.
 2. Адекватність самооцінки та вміння  об’єктивно  оцінювати  вчинки  оточуючих.
 3. Володіння  нормами  поведінки
 4. Глибина  та  стійкість  у  прояві  почуттів.
 5. Довільність  в  управлінні  емоціями та  почуттями.

Соціальна  готовність

 1. Сприймання  себе  в  контексті  відносин  з  іншими, відчуття  своєї  належності  до  певної  соціальної  групи.
 2. Відсутність  шкільної  фобії (страху, нерішучості)
 3. Розуміння  ролі  вчителя, що  відрізняється  від  ролі  вихователя  та матері.
 4. Розуміння  своєї  соціальної  ролі  майбутнього  учня, для якого  ведучою  діяльністю  є не  гра, а  навчання.
 5. Вміння  брати  думку   іншого  до  уваги, рахуватися  з  ним, доброзичливо  взаємодіяти, налагоджувати  спільну  діяльність.

Рівень  розвитку  спілкування

 1. Вміння  гармонійно  поєднувати  виразні, зображувальні  та  словесні  засоби  спілкування.
 2. Довільність  у  спілкуванні  з  дорослими (вміння  прийняти  навчальну  задачу  та  вказівку  дорослого)
 3. Відсутність  безпосередності  та  імпульсивності  в  спілкуванні.
 4. Вміння  будувати  взаємовідносини  з  однолітками, приймаючи  подвійну  позицію  в  процесі  спільної  діяльності.
 5. Взаємодія  на  партнерських  засадах, вміння  справедливо  розподіляти  функції, домовлятися, обгрунтовувати  свою  думку, поступатися, запобігати  конфліктам  і  справедливо  їх  розв’язувати.
 

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.